Про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Вінн-Агро-Експорт»

Код ЄДРПОУ33088804 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку

її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкт господарювання

Поштова адреса: 22141, Вінницька обл., Козятинський р-н., с. Махаринці, вул. Центральна, 15

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Проектом передбачається  будівництво під'їзних залізничних колій з організацією вантажного фронту та встановленням вагонних ваг та  маневрового пристрою для ТОВ «Вінн-Агро-Експорт» при станції Махаринці.

 

Технічна альтернатива 1

Будівництво під`їзних залізничних колій для ТОВ  «Вінн-Агро-Експорт» при станції Махаринці. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, технологічної, так і з екологічної точок зору для забезпечення планової діяльності при незначному негативному впливі на навколишнє природне середовище.

 

Технічна альтернатива 2

Технічна альтернатива 2 – нульова (відмова від будівництва). Відмова від реалізації будівництва планованої діяльності призведе до використання автомобільного транспорту для виконання транспортних та вантажно-розвантажувальних операцій  на підприємстві, що в свою чергу призведе до збільшення автомобілепотоку у районі розміщення підприємства та до збільшення навантаження на прилеглі автодороги.

 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

 

Земельна ділянка під будівництво  знаходиться у власності ТОВ «Вінн-Агро-Експорт»  та розміщена у Вінницькій обл., Козятинському р-ні., с. Махаринці.

На північ від земельної ділянки під будівництво під’їзної залізничної колії  ТОВ «Вінн-Агро-Експорт» в 1,7 км знаходиться колійний розвиток ст. Махаринці.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки плановане будівництво можливе лише на даній земельній ділянці, у місці примикання залізничних колій підприємства до  залізничних колій ст. Махаринці, не потребує знесення зелених насаджень та додаткового землевідводу.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням робочими  місцями працездатного населення, сплатою   податків в місцевий бюджет, покращення економічної   ситуації регіону, забезпечення регіону високоякісною продукцією.

 

5. Загальні технічні   характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

До складу  об'єкта «Будівництво під'їзної залізничної колії при станції Махаринці за адресою:  Вінницька обл., Козятинський р-н., с/рада Махаринецька» входить :

·   під'їзна залізнична колія;

·   навантажувальний пристрій бункерного типу – 1 шт.;

·   ваги вагонні – 1 шт.;

·   маневровий пристрій – 1 шт.;

·   будівля відстою та обігрівання маневрового тепловозу.

 

Для забезпечення проектними обсягами перевезень на розрахунковий період  проектом передбачається:

•   будівництво під’їзної  колії №5 протяжністю 1633,58 м;

•   будівництво запобіжного тупика  №6 протяжністю 107,69 м;

•   будівництво навантажувально-вивантажувальної №7 протяжністю 526,23 м;

•    будівництво навантажувально-вивантажувальної колії №8 протяжністю 433,63 м;

•   будівництво ходової колії №9 протяжністю 384,12 м;

•   будівництво витяжної, виставної колії №10 протяжністю 190,20 м;

•   будівництво витяжної, виставної колії №11 протяжністю 268,39 м;

•   будівництво деповської колії №12 протяжністю 139,68 м;

•   вкладання з’їзду  №№21-23 протяжністю 72,91 м.

 

Для контролю ваги вантажів проектом передбачається встановлення на залізничних коліях №7 та №8 ваг вагонних тензометричних моделі ТВВ-150-50-13,5(8) для статичного зважування вагонів.

Для переміщення складу вагонів з 9 вагонів на залізничних коліях №7 та 8 проектом передбачається встановлення двох маневрових пристроїв на базі маневрової лебідки марки ЛЕМ-10

До комплекту маневрового пристрою входить: лебідка маневрова ЛЕМ-10, блок обвідний, блок відхиляючий, зачіп гачковий та канати.

Також передбачається встановлення  на під'їзних залізничних коліях навантажувального пристрою для завантаження/розвантаження вагонів.

Завантаження зерна в вагони передбачається через люки на даху вагонів за допомогою гофри для подачі зерна та шиберу в нижній частині бункеру навантажувального пристрою. Фронт завантаження зернових в залізничні вагони складає – 56 вагонів/добу.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

Запланована діяльність проводиться в межах відведених земель, санітарно-захисна зона витримується.

Основними екологічними обмеженнями є:

· дотримання значень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

·  дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони;

·  дотримання нормативного стану якості водного басейну та ґрунтів;

· дотримання  санітарно-епідеміологічних нормативів;

· дотримання норм зберігання та утилізації  відходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.

Планована діяльність відповідає діючому природоохоронному законодавству щодо технічної альтернативи 2

Екологічні обмеження щодо технічної  альтернативи 2 відсутні щодо територіальної альтернативи 1:

· містобудівні умови та обмеження;

· технічні умови щодо інженерного забезпечення укладки колії;

· розмір санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2

Екологічні обмеження щодо територіальної  альтернативи 2 не розглядалися, оскільки територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1:пр

Еколого-інженерна підготовка і захист території виконані з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Інженерна підготовка включає планування території, влаштування фундаментів, технологічних майданчиків, проїздів. При розробці проекту під кожен фундамент, майданчики та ін., всі заходи з еколого-інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія, підтоплення та ін.) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань.

Інженерно-геологічні, екологічні, топографо-геодезичні вишукування будуть виконуватися в повному обсязі згідно з законодавством. Проектні рішення в період будівництва і експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту. Передбачені охоронні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається щодо територіальної альтернативи 1

Санітарно-захисна зона від об'єкта планованої діяльності повністю витримується.    .

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

При виконанні підготовчих та будівельних робіт передбачається вплив:

· на атмосферне повітря – викидами забруднюючих речовин під час виконання будівельних робіт: будівельної техніки, автотранспорту, фарбувальних та зварювальних робіт;

· на ґрунтові води – можливими проливами нафтопродуктів від транспортних засобів та будівельної техніки;

· на ґрунти – тимчасовим складуванням будівельних матеріалів та конструкцій, розміщенням можливих відходів;

· на рослинний та тваринний світ – планована діяльність здійснюється на промислово- освоєній території, негативного впливу на рослинний та тваринний світ здійснюватися не буде;

· на соціальне середовище - при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий вплив практично відсутній;

· на техногенне середовище  - вплив відсутній.

При експлуатації передбачається вплив на:

· на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин від роботи силових установок локомотивів; викиди при перевантаженні зернових  на залізницю;

· на ґрунти - утворення побутових та виробничих відходів, які тимчасово зберігаються на території у відведених місцях, далі передаються спеціалізованим підприємствам;

· на соціальне середовище - погіршення основних соціально-побутових умов життєдіяльності населення внаслідок планованої діяльності не передбачається;

· на техногенне середовище  - вплив відсутній.

щодо технічних альтернатив  1,2 не розглядалися.

щодо територіальних  альтернатив 1,2 не розглядалися.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Пункт  10 частина  3 статті 3 Закону   України «Про оцінку впливу на довкілля».


10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітря, ґрунт, поверхневі води, рослинний та тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час будівництва та експлуатації об'єкту. Розроблення заходів по зниженню негативних  впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України

«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

· підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

· проведення громадського обговорення планованої діяльності;

· аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

· надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

· врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої  діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це  значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про  це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних робіт що видається Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної  адміністрації

вул. Соборна, 15-а, м. Вінниця, 21100, електронна адреса: upr_agro@vin.gov.ua,т.(0432) 67-08-20

Слідкуйте за новинами Козятина у Facebook, Telegram та Instagram.

Коментарі (1)
  • RIA-Козятин

    Підписуйтесь на канал у інстаграмі ria_kazatin_ria https://www.instagram.com/ria_kazatin_ria/
    Керувати

Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Козятина за сьогодні
keyboard_arrow_up